Očné ochorenia - Oftum

Oftum

TUV
 • Oftum Slovakia
 • Oftum Czechia
 • Oftum Kazakhstan
 • Oftum Germany
 • Oftum Great Britain
 • Oftum Switzerland
 • Oftum Russia
 • Oftum Hungary
 • Oftum Poland

 

Očné ochorenia

SIVÝ ZÁKAL – KATARAKTA


Sivý zákal je porucha, ktorá spôsobuje stratu priehľadnosti šošovky. Tým pádom sa svetlo nedostáva na sietnicu v plnej kvalite, ale cez šošovku prechádza len jeho časť, čo spôsobuje pokles ostrosti videných predmetov, rýchlu zmenu dioptrií, zdvojenie a šednutie obrazu.

Zdravé oko                       Katarakta (sivý zákal)

PRÍČINY VZNIKU SIVÉHO ZÁKALU V 90% prípadov je príčinou sivého zákalu prirodzený proces starnutia oka. Napriek tomu sa ojedinele stane, že je táto porucha vrodená. Vznik a urýchlenie sivého zákalu môže stimulovať napríklad cukrovka, niektoré lieky, ultrafialové lúče alebo staršie úrazy oka. KEDY OPEROVAŤ? Pri sivom zákale sa stáva, že sú ovplyvnené bežne vykonávané činnosti. Narušené je totiž priestorové videnie človeka, ovplyvnený je jas a farebnosť obrazu. Pokiaľ tieto symptómy začnú človeka ovplyvňovať pri riadení vozidla, práci či voľnom čase v neúnosnej miere, tak je najvyšší čas navštíviť odbornú pomoc a poradiť sa o tom, ako sa dá daný stav upraviť. MOJE MOŽNOSTI V prípade, že štádium poruchy je vysoké a obmedzenie je neúnosné, je operácia najlogickejším riešením. Počas jednoduchého zákroku sa z oka vyberie zakalená šošovka a nahradí sa novou. Tento, vďaka modernej medicíne už bežný postup ročne absolvuje niekoľko miliónov pacientov.

ZELENÝ ZÁKAL – GLAUKÓM


Pri glaukóme, zvanom aj ako zelený zákal, ide o poškodenie zraku kvôli odumieraniu zrakového nervu. Jeho hlavnou príčinou je vysoký vnútroočný tlak ale taktiež zelený zákal ovplyvňujú úrazy, porucha regulácie tvorby vnútroočnej tekutiny, upchatie odtokových kanálikov pre vnútroočnú tekutinu, genetické faktory a iné ochorenia (napr. cukrovka) či niektoré lieky (kortikosteroidy). Zvýšený vnútroočný tlak ako hlavná príčina vzniku glaukómu je spôsobený poruchami vo vnútorných štruktúrach oka, kde vzniká nepomer medzi množstvom tekutiny, ktorá sa v oku vytvorí a množstvom tekutiny, ktorú je oko schopné odvádzať do cievneho riečišťa oka odvodnými kanálikmi. Pri správnom pomere je tlak v oku v rovnováhe, ale ak prestane byť oko schopné odvádzať nadbytočnú tekutinu, alebo sa začne tvoriť viac tekutiny než je potrebné, tak nahromadenie tekutiny spôsobí zvýšenie vnútroočného tlaku. Ten potom poškodzuje zrakový nerv. Glaukóm sa vyskytuje najmä u starších ľudí vo veku nad 65 rokov. Pozor by si mali dávať najmä tí, ktorí prekonali úrazy oka, alebo už majú v rodine výskyt tohto ochorenia. Vrodená forma glaukómu sa totiž môže vyskytnúť aj u malých detí.   PRÍZNAKY OCHORENIA Prvé príznaky ochorenia nastávajú až v čase, keď je očný nerv veľmi poškodený. Dovtedy pacienti neregistrujú žiadne problémy alebo príznaky či zhoršené videnie. Stáva sa teda, že s prvými príznakmi tejto choroby je už pacientov zrak veľmi poškodený. Až po rozvinutí ochorenia do nebezpečnej fázy prichádzajú prvé problémy so zrakom. Začínajú sa takmer nepostrádateľné výpadky zorného poľa, poruchy periférneho videnia, rozmažú sa okraje zorného poľa a znižuje sa celková zraková ostrosť. Problémy nastávajú takisto s videním v tmavých miestnostiach alebo pri pohľade do blízka. Ak je ochorenie v tejto fáze tak zrakový nerv je už väčšinou nezvratne poškodený. Pri neliečenom glaukóme hrozí strata zraku. V kombinácii s veľmi slabými príznakmi, ktoré sa navyše objavujú veľmi neskoro v priebehu choroby, patrí test na glaukóm, ktorý je dôležitý pri preventívnych prehliadkach.
Normálne videnieVidenie s glaukómom
MOJE MOŽNOSTI Ak sa glaukóm podarí identifikovať na preventívnej prehliadke, možno ho liečiť kvapkami, ktoré znižujú očný tlak a chránia zrakový nerv. V prípade neskorého zachytenia ochorenia je nutný zákrok, ktorý zlepší odtok vnútroočnej tekutiny z oka, alebo zníži jej tvorbu. Treba mať na pamäti, že glaukóm sa nedá nikdy úplne vyliečiť, keďže poškodenie zrakového nervu je nezvratné. Liečbou sa iba zabraňuje ďalšiemu zhoršovaniu zraku a postupu ochorenia. Je preto naozaj dôležité absolvovať preventívne prehliadky očí. Rozdiel medzi zachytením ochorenia na prehliadke a spozorovaním ochorenia po prepuknutí problémov naplno môže byť naozaj veľký a môžete doslova zachrániť svoj zrak. Pre objednanie sa na prehliadku stačí vyplniť krátky formulár v spodnej časti stránky a všetko ostatné ponechať v rukách odborníkov.

SYNDRÓM SUCHÉHO OKA


Syndróm suchého oka je porucha, pri ktorej sa nedostatočne omýva povrch oka. Spôsobuje ho porucha tvorby a toku sĺz na povrchu oka. Problémom býva aj prašné, suché, či zafajčené prostredie.   PRÍZNAKY OCHORENIA Pacienti so syndrómom suchého oka trpia najmä nepríjemnými subjektívnymi pocitmi, ako sú pálenie, svrbenie a rezanie očí, tlak v očiach, únava očí, svetloplachosť, zhoršené videnie alebo bolesti hlavy. Tieto nepríjemné pocity sú tiež sprevádzané dráždením oka, čo môže mať za následok poškodenie jeho povrchu. Na oku dochádza k začervenaniu povrchu či k drobným odreninám, ktoré môžu viesť až k zápalu oka.   MOJE MOŽNOSTI Pri ľahších formách ochorenia sa postupuje metódou aplikovania umelých sĺz. Tie chránia a zvlhčujú oko, čím sa nahrádzajú alebo dopĺňajú prirodzené slzy, ktorých je v týchto prípadoch buď málo, alebo sú slzy nekvalitné. Ich alternatívou môžu byť zvlhčujúce gély, ktoré sa aplikujú na noc. V ťažších prípadoch, keď takáto liečba už nezaberá, je nutné vykonať buď zákrok, ktorý dočasne alebo trvale zablokuje odtokové kanáliky, alebo chirurgicky vyriešiť problém s viečkami. Pri týchto postupoch sa docieli trvalé vytvorenie filmu na povrchu oka, ktorý oko zvlhčuje a chráni. Ako pri všetkých ochoreniach, aj tu platí, že včasná diagnóza vie minimalizovať škody, ktoré ochorenie na oku spôsobí.

OCHORENIE SIETNICE SKLOVCA


Ochorenia sietnice sú veľmi zradné z dôvodu zvýšenia rizika trvalého poškodenia zraku. Našťastie im možno veľmi jednoducho zabrániť pravidelnými preventívnymi prehliadkami, napríklad aj v našom centre. Stačí sa buď priamo objednať na prehliadku, alebo pomocou bezplatnej konzultácie zistiť riziká a nechať si poradiť od odborníkov. ODLÚPENIE SIETNICE Odlúpenie sietnice je pomerne časté a veľmi nebezpečné ochorenie. Našťastie príznaky odlúpenia sietnice ľahko rozpoznáte sami. Preto je dôležité čo najskôr kontaktovať svojho očného lekára, ktorý vie zachrániť zrak tak, aby nebol vystavený riziku trvalého poškodenia. Ochorenie sietncie sklovca   MOJE MOŽNOSTI Pre odlúpenie sietnice platí to, čo aj pre ostatné ochorenia sietnice. Čím dlhšie sa odkladá návšteva očného lekára, tým vyššie je riziko trvalého poškodenia zraku. Naopak, ak sa pacient objedná na vyšetrenie už po spozorovaní prvotných príznakov ochorenia, je riziko na trvalé poškodenie oka vďaka včasnej operácii veľmi nízke.

DIABETICKÁ RETINOPATIA


Diabetická retinopatia je ochorenie sietnice spôsobené nadmerným množstvom glukózy v krvi, ktorá upcháva a poškodzuje jemné cievy v sietnici. Toto ochorenie sa často vyskytujespolu s cukrovkou a môže viesť až ku slepote. PRÍZNAKY OCHORENIA Diabetická retinopatia patrí medzi nebezpečné ochorenia kvôli tomu, že sa u nej žiadne príznaky veľmi dlho neprejavujú. Často sa preto stáva, že pacienti ohlásia ochorenie lekárovi až v čase, kedy je priamo ohrozený ich zrak. MOJE MOŽNOSTI Medzi najdôležitejšie rady patrí absolvovanie preventívnych prehliadok zameraných na toto ochorenie. V prípade pridruženej cukrovky odporúčame tieto vyšetrenia minimálne raz ročne. V prípade pozitívneho nálezu je pacientovi po konzultácii odporučená laserová operácia, ktorá zlepší pacientovo videnie a dokáže zastaviť alebo spomaliť postup ochorenia.

MAKULÁRNA DEGENERÁCIA


Makulárna degenerácia je ochorenie, ktoré postihuje sietnicu a spôsobuje stratu centrálneho videnia. Najčastejšie postihnutí bývajú starší pacienti, u ktorých vedie niekedy až ku strate zraku. Jej postup býva u rôznych ľudí rôzne rýchly. Ochorenie väčšinou postihuje sietnicu len na jednom oku, druhé býva zasiahnuté v priebehu niekoľkých rokov. Ochorenie má dve formy – suchú a vlhkú. Suchá forma spôsobuje atrofiu pigmentového epitelu sietnice a fotoreceptorov, pričom zhoršovanie zraku prebieha relatívne pomaly. Táto forma sa diagnostikuje u 90 % postihnutých makulárnou degeneráciou, ale len u 12 – 21 % spôsobuje závažnú poruchu zraku. V prípade vlhkej formy ochorenia dochádza k prerastaniu novovytvorených ciev pod sietnicu, čo spôsobuje presakovanie a krvácanie do sietnice a pod sietnicu, opuch sietnice, prípadne jej odlúčenie. Postihuje len asi 10 % chorých s makulárnou degeneráciou a má pomerne rýchly až dramatický priebeh. Vo vyspelých krajinách býva najčastejšou príčinou praktickej slepoty u ľudí vo veku nad 55 rokov. Medzi rizikové faktory patrí vek, genetické vplyvy, pohlavie (viac sa objavuje u žien), kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, fajčenie a zlá životospráva. PRÍZNAKY OCHORENIA Makulárnu degeneráciu nesprevádzajú bolestivé príznaky. Jediné, čo pri vlhkej forme ochorenia pacient vníma, je strata schopnosti čítať a rozpoznávať farby a sivé tiene alebo čierne škvrnky v centrálnej časti zorného poľa. Ľudia môžu mať často problémy so sledovaním televízie alebo dokonca s rozpoznávaním tvárí. Pri týchto všetkých príznakoch ostáva periférne videnie neporušené. Spôsobuje to fakt, že makulárna degenerácia poškodzuje najmä centrálnu časť sietnice, tzv. makulu, ktorá je zodpovedná za zobrazovanie detailov v strede zorného poľa. Pri suchej forme ochorenia pacienti trpia rozmazaným videním, zhoršeným videním v tme alebo pri súmraku, majú zhoršenú schopnosť zaostrenia. Tieto príznaky môžu viesť až k celkovému výpadku zorného poľa. MOJE MOŽNOSTI Suchá forma makulárnej degenerácie nie je v súčasnosti liečiteľná. Preto je nesmierne dôležité absolvovať preventívne prehliadky a zachytiť nástup tejto choroby včas, kedy sa ešte dá zastaviť zhoršovanie zraku. Lekári takisto odporúčajú doplnky výživy s obsahom luteínu, vitamínu E a zinku. Vlhkú formu ochorenia možno zachytiť a účinne zastaviť bez nutnosti absolvovania operačného zákroku. Bezbolestným aplikovaním injekcií do znecitliveného oka sa väčšine pacientov stabilizuje očná vada a ďalej sa nezhoršuje, u časti pacientov dochádza dokonca ku zlepšeniu zrakovej ostrosti. Vzhľadom na to, že liečba makulárnej degenerácie stále nie je v plnej miere možná, mali by pacienti v čo najväčšej miere dbať o svoj zrak a nepodceňovať preventívne prehliadky. Ak máte pocit, že by ste týmto ochorením mohli byť zasiahnutí aj Vy, určite sa ozvite svojmu očnému lekárovi, alebo sa spýtajte priamo našich odborníkov v laserovej chirurgii oka OFTUM. Objednať sa na preventívnu prehliadku je to najmenej, čo pre svoje oči môžete urobiť.

Naši spokojní

klienti

 • Michal Novák

  Richard Jenčík

  Hokejový útočník, HC Košice

  Richard si pre korekciu svojho zraku vybral laserové centrum chirurgie oka. Práve v Oftume je možné absolvovať najmodernejší očný laserový zákrok súčasnosti s názvom Z-lasik Crystal plus, ktorým sa korigujú optické chyby oka - napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmu.

  Michal Novák

  Vladimír Dravecký

  Hokejový útočník, HC Košice

  Dnes, po troch mesiacoch od operácie, musím zhodnotiť, že je to úžasná zmena. Počas zápasu dokonale vidím na puk aj na bránu a viem, že na svoje oči sa môžem úplne spoľahnúť. Operácia mi pomohla aj v bežnom živote - pri šoférovaní v šere vidím na tabuliach aj skutočne malé písmenká.


Referencie z nášho facebooku