Dioptrické chyby - Oftum

Oftum

TUV
 • Oftum Slovakia
 • Oftum Czechia
 • Oftum Kazakhstan
 • Oftum Germany
 • Oftum Great Britain
 • Oftum Switzerland
 • Oftum Russia
 • Oftum Hungary
 • Oftum Poland

 

Dioptrické chyby

KRÁTKOZRAKOSŤ – MYOPIA


Krátkozrakosť (myopia) je zraková vada, ktorá spôsobuje zlé videnie do diaľky a je často sprevádzaná žmúrením očí. Videnie na blízko však zostáva veľmi dobré. Krátkozrakosť sa začína prejavovať cca. po 6. roku života, teda niekedy v dobe na začiatku školskej dochádzky. Dôležitým obdobím je tiež puberta, pretože rastové zmeny v oku spôsobujú zvýšenie počtu dioptrií. Medzi 20. a 25. rokom života dochádza k stabilizácii očnej vady, nakoľko sa zastavuje aj telesný rast. Oko krátkozrakého pacienta má predĺženú predozadnú os (1 mm predĺženie sú asi 3 dioptrie), alebo má veľkú lomivosť optickej sústavy. V myopickom oku pri pohľade do diaľky leží ohnisko vo vnútri oka pred sietnicou. Dôsledkom je zníženie ostrosti videnia na diaľku. Krátkozrakosť patrí medzi frekventované očné vady a v posledných rokoch dochádza k veľkému nárastu jej výskytu. V USA sa počet krátkozrakých pacientov zvýšil zo 14% v roku 1981 na 25% v roku 2013. 90% krátkozrakých nemá viac ako -6 dioptrií, 5% má -6 až -10 dioptrií a 5% má -10 až -30 dioptrií. Stupne krátkozrakosti:
 • 0 až –3 dioptrie: nízka krátkozrakosť
 • -3 až –7 dioptrií: stredná krátkozrakosť
 • nad –7 dioptrií: vysoká krátkozrakosť
 

Pohľad krátkozrakého pacienta

  KRÁTKOZRAKOSŤ AKO VRODENÁ VADA? Jednoznačne je preukázané, že krátkozrakosť je vrodená vada. Dôležitú rolu pri vzniku krátkozrakosti hrá dedičnosť. V klinických štúdiách neboli potvrdené iné príčiny, ako napríklad ťažké ochorenie s horúčkami v detstve, zlé osvetlenie a nadmerné čítanie. KRÁTKOZRAKOSŤ A JEJ PRÍZNAKY žmúrenie očí do diaľky minutie známych ulíc bez povšimnutia písanie a čítanie "nosom" bolesti hlavy KRÁTKOZRAKOSŤ A JEJ KOREKCIA Krátkozrakosť môžu korigovať kontaktné šošovky alebo okuliare s mínusovými sklami, ktoré sú na okraji silnejšie než v strede. Čím je myopia vyššia, tým je sklo silnejšie. Ďalšou metódou korekcie krátkozrakosti je refrakčný zákrok.

ĎALEKOZRAKOSŤ - HYPERMETROPIA


Ďalekozrakosť je zraková vada, ktorá spôsobuje zlé videnie na blízko, pričom videnie do diaľky zostáva zachované. Oko ďalekozrakého pacienta má krátku predozadnú os alebo nedostatočnú lomivosť optickej sústavy. Bližšie informácie:
 • je to vrodená vada, často dedičná
 • pacienti majú obvykle od +2 do +6 dioptrií
 • trpí ňou až 35% populácie
Ďalekozraký pacient môže v mladosti vidieť veľmi dobre. Postupom času sa mu zhoršuje videnie na blízko a časom aj do diaľky. Ďalekozrakosť často sprevádzajú aj škúlenie i tupozrakosť. Pacienti trpiaci ďalekozrakosťou majú ohnisko pri pohľade do diaľky za sietnicou. To spôsobuje neostré videnie práve pri zaostrovaní na ďaleké predmety. Ďalekozrakosť sa dá úplne alebo čiastočne odstrániť zvýšením lámavosti očnej šošovky (akomodácia), vďaka čomu pacienti trpiaci ďalekozrakosťou dokážu zaostriť lepšie na predmety v diaľke.  

Pohľad hypermetropika

 

PRESBYOPIA


Presbyopia nepatrí medzi klasické dioptrické vady. Jedná sa totiž o fyziologickú stratu akomodácie, teda schopnosti zaostrovať na blízko. Pri zaostrovaní na bližšie predmety je dôležité, aby sa správne zväčšilo zakrivenie očnej šošovky, najmä jej predného povrchu. Problémom sa stáva to, že so zvyšujúcim sa vekom klesá elasticita očnej šošovky a tým pádom aj schopnosť akomodácie. Tento problém pociťujú pacienti výraznejšie od 40 rokov, napriek tomu, že proces klesania elasticity šošovky začína už v mladosti. Títo pacienti často vôbec nedokážu zaostriť na blízko a čítajú radšej z väčšej vzdialenosti práve kvôli tomu, že na blízky text nevedia zaostriť. Stav sa zhoršuje až do cca. 60 roku veku, kedy sa vada stabilizuje a už sa ďalej nezhoršuje. Pacientov s presbyopiou je asi 40% z ľudí stredného veku a až 90% z ľudí vyššieho veku.  

ASTIGMATIZMUS


Astigmatizmus sa často kombinuje s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Ide o cylindrickú vadu. Problém pri astigmatizme je ten, že oko nemá tvar gule, ale z jednej strany je mierne sploštené a tým pádom má na rôznych osiach rôznu optickú mohutnosť. Z toho vyplýva, že predmety sa môžu zobrazovať sploštene, napr. štvorec sa javí ako obdĺžnik a bod sa javí ako dve čiarky. Astigmatizmus výrazne zhoršuje kvalitu videnia. VZNIK ASTIGMATIZMU Na rozdiel od niektorých iných porúch spôsobených vekom a opotrebením oka, astigmatizmus je vrodená porucha. Samotná príčina sploštenia oka ale doteraz nie je presne známa.  

Pohľad astigmatického pacienta

  Ako vníma svet človek s astigmatizmom? Problémom je, že astigmatickí pacienti vidia predmety skreslené alebo rozmazané (platí to pre blízke aj ďaleké predmety). Pacienti často trpia bolesťami hlavy, najmä pri snahe zaostriť. Problémom býva aj strata rozlišovania medzi horizontálnym, vertikálnym a šikmým riadkom. Trpí tým najmä schopnosť čítať. Zamieňajú sa písmená H,M, N a číslice 8 a 0. Moje možnosti Bežnými metódami sa dá astigmatizmus korigovať, nie však odstrániť v plnej miere. Vďaka okuliarom alebo špeciálnym kontaktným šošovkám sa môže dosiahnuť zlepšenie stavu pacienta. V prípade nutnosti radikálnejšieho riešenia sú k dispozícii prostriedky refrakčnej chirurgie. Pre dospelých, ktorí už majú zastabilizovanú očnú vadu je vhodná výmena celej vnútroočnej šošovky. Nové možnosti ale ponúka excimérový laser, ktorý vďaka nasmerovanému lúču dokáže vytvarovať rohovku do požadovaného tvaru bez priameho zásahu oka. Týmto šetrným spôsobom sa astigmatizmus dokáže odstrániť a pacienti vďaka drobnej a rýchlej úprave rohovky vidia, ako so zdravými očami.

TUPOZRAKOSŤ - AMBLYOPIA


Čo je tupozrakosť? Tupozrakosť je očná vada, ktorá sa prejavuje znížením zrakovej ostrosti rôzneho stupňa. Dá sa liečiť, ale pokiaľ sa s liečbou nezačne včas, najlepšie do 5 roku života, tak hrozí trvalé poškodenie zrakového orgánu. Postihnuté oko postupne stratí svoju zrakovú schopnosť. Vada je v dospelosti neodstrániteľná. Dochádza k strate priestorového videnia, človek často vidí ako cez matné sklo a dá sa povedať, že človek sa stáva jednookým. Tupozrakosť nastáva pri nevyváženej zrakovej chybe pacienta. Ak má pacient na jednom oku horší zrak, tak mozog potláča vnemy z tohoto oka a vníma hlavne obrazy zo zdravého oka. Samotná porucha je momentálne liečiteľná iba v detskom veku (do 5-9 rokov). Po laserovej korekcii však často pozorujeme jej zlepšenie. Pri tupozrakosti je bežné zhoršenie videnia napriek tomu, že zrak samotný sa nezhoršuje. Stáva sa najmä pri vyradení oka z užívania, keďže je to porucha v spracovaní zrakového vnemu. Vyskytuje sa teda najmä pri očiach s vyšším počtom dioptrií, u ďalekozrakých, pri škúlení alebo pri rozdielnom počte dioptrií na očiach. Moje možnosti Tupozrakosť je najlepšie liečiteľná v predškolskom veku. Neskôr sa už odstraňuje veľmi ťažko. Prvým krokom je odstránenie očnej vady, ktorá spôsobuje rozdiel medzi videním jedného oka a druhého. V ďalších krokoch sa prechádza na tréning slabšieho oka. Zdravšie oko sa zakrýva oklúzorom, aby bol mozog nútený vnímať zrakové vnemy aj zo slabšieho oka. Mimoriadne dôležité je skoré zachytenie tejto poruchy. Adekvátna korekcia zrakovej vady slabšieho oka a zrakový tréning dokážu túto poruchu potlačiť.

Naši spokojní

klienti

 • Michal Novák

  Richard Jenčík

  Hokejový útočník, HC Košice

  Richard si pre korekciu svojho zraku vybral laserové centrum chirurgie oka. Práve v Oftume je možné absolvovať najmodernejší očný laserový zákrok súčasnosti s názvom Z-lasik Crystal plus, ktorým sa korigujú optické chyby oka - napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmu.

  Michal Novák

  Vladimír Dravecký

  Hokejový útočník, HC Košice

  Dnes, po troch mesiacoch od operácie, musím zhodnotiť, že je to úžasná zmena. Počas zápasu dokonale vidím na puk aj na bránu a viem, že na svoje oči sa môžem úplne spoľahnúť. Operácia mi pomohla aj v bežnom živote - pri šoférovaní v šere vidím na tabuliach aj skutočne malé písmenká.


Referencie z nášho facebooku